Bize Ulaşın

0 212 555 94 94
0 212 555 94 94
xx:71

Site Kullanım Koşulları

Aksesuar Portalı Sitesi Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı)

Aksesuar Portalı, Konfeksiyon Yan Sanayi -Teknolojileri Haber ve Reklam İnternet Sitesi’ne hoş geldiniz. Bu bölüm, Aksesuar Portalı’nın ziyaret, üyelik ve kullanım koşullarını içermektedir.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Aksesuar Portalı’nın imtiyaz sahibi olan Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri – Levent Kayıkçı’ya ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi yada üye olunması halinde  aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

 A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri’nin belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm fotoğraf ve yazılar Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri’nden izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

2. Siteyi kullanan kişi, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları"nı kabul etmiş sayılır. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, Site Kullanım Koşulları’nı, her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

3. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri,  Sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.

4. Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.

5. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

 6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve Sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

7. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.

8. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

 B. Sorumluluk Reddi

1. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

2. Bu internet Sitesi’nde yer haber çalışmaları her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda sektörü bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan haberlerin ve fotoğrafların tüm sorumluluğu haberin yapıldığı firmaya aittir. Haberlerin doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan editoryal döküman ve haberlerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan  Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, sorumlu tutulamaz.

4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

5. Bu bilgiler doğrultusunda, Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7. Tekstil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.