Bize Ulaşın

0 212 555 94 94
0 212 555 94 94
xx:81

Abonelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Abonelik Sözleşmesi (kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), Tek Stil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri – Levet Kayıkçı (kısaca Tek Stil Yayıncılık olarak anılacaktır) Tek Stil Yayıncılık tarafından işletilmekte olan www.aksesuarportali.com alan adlı web sitesine (kısaca "Site" olarak anılacaktır) işbu Abonelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca "Abone" olarak anılacaktır) arasında, Abone'nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Abone, Site'ye abone olarak, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Abone, ayrıca, Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Beyanı'nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Tek Stil Yayıncılık:  Tek Stil Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri – Levet Kayıkcı’yı
Site: www.aksesuarportali.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini, Abone(ler)/ Firma Aboneliği, Bronz Abonelik, Gümüş Abonelik, Altın Abonelik ve Platinum Abone(ler): Site'ye Aksesuar Portalı tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

Firma Abonelik Hizmeti: Üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek aktif eden ve Firma Rehberi’nde, kendi faaliyet alanında iletişim bilgilerini kaydedebilen ve sistemdeki tüm firmaların iletişim bilgilerini görme hakkını elden kişi ve-veya kurumları,
Bronz Abonelik Hizmeti: Bronz Abonelik kapsamında sunulan ve detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenecek hizmetleri,
Gümüş Abonelik Hizmeti: Gümüş Abonelik kapsamında sunulan ve detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenecek hizmetleri,
Altın Abonelik Hizmeti: Altın Abonelik kapsamında sunulan ve detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenecek hizmetleri,
Platinum Abonelik Hizmeti: Platinum Abonelik kapsamında sunulan ve detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenecek hizmetleri,
Aksesuar Portalı/Hizmetler: : Siteler içerisinde Üye(ler)'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Aksesuar Portalı tarafından ortaya konulan, ücretli tüm abonelik hizmetleri de dahil olmak üzere bütün ücretli veya ücretsiz uygulamaları,
Sisteme Erişim Araçları: : Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site'ye erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,
Gizlilik Beyanı: : Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Beyanını,
Mesafeli Satış Sözleşmesi: Site üzerinde ücretli sunulan bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini, ifade etmektedir.

3. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler'in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu Sözleşme'nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak Aksesuar Portalı tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Abone, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, aboneliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak, Aksesuar Portalı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Abone, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Abone Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Genel Olarak
4.1.1. Abone, abonelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Siteler'in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.2. Abone, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olması gerektiğini; tespit edilmesi halinde üyeliğinin Aksesuar Portalı tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Abone, Aksesuar Portalı'nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Abone'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.4. Abone, Hizmetleri'nden yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye'nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Aksesuar Portalı'nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.5. Abone, Site'deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; Aksesuar Portalı'nın, aboneler tarafından Site'ye iletilen veya abone profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde aboneler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitesine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.6. Ücretsiz Üye ve-veya Abone, kendisi veya talebi üzerine Aksesuar Portalı tarafından oluşturulan Abone profilinin Aksesuar Portalı tarafından onaylandıktan sonra site'de görüntüleneceğini; Firma Rehberi profilinde iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası vb.) bulunamayacağını; Aksesuar Portalı'nın üye firma profilinde veya ilan sayfasında iletişim bilgileri bulunan üyeler ve aboneleri üyeliklerini iptal etme hakkına haiz olduğunu; Firma profilinde veya ilan sayfasında yer alan bilgilerin Site'nin diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenebileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.7. Abone, Aksesuar Portalı'nın yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme'yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, firma profilini veya ilan bilgilerini ve abone bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Aksesuar Portalı'nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve aboneliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Aksesuar Portalı tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.8. Abone, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabileceğini; Siteler dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Siteler dahilinde bulunan Aksesuar Portalı ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Aksesuar Portalı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini; Siteler üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Aksesuar Portalı'nın n doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.9. Abone, satın alınan süre kadar aboneliğinin iptal edilemeyeceğini, süre bitimiyle her hangi bir yenileme olmassa iletişim bilgilerinin ve banner yayının durdurulacağını, bu bilgilerin (mesajlar, şirket bilgileri vb.) Aksesuar Portalı tarafından güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda aboneliğin iptal edileceğini, tüm kayıtların Aksesuar Portalı tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.10. Abone, bannerı ve link verilen site, reklam sayfası v.b, yerlerde genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını Aksesuar Portalı tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya Üyeler'in ve ziyaretçilerin şikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Abonenin banner ilanı ve linkini yayından kaldırılabileceğini, engellenebileceğini veya aboneliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.  Firma Aboneliği ve Banner Yayını

4.2.1. Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde belirlenen esaslar dahilinde Firma Aboneliği, Bronz, Gümüş, Gold ve Platinum Abonelik hizmetlerini satın alabilir. Dört abonelikten herhangi birini alanlar yukarıdaki abone genel yükümlülüklerinin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.2.  Firma Abonesi: Bir yıl boyunca sistemde kalma, kendi faaliyet gösterdiği bir bölümünde adres ve iletişim yayınlama, Site’deki tüm Aksesuar firmalarının iletişimine ulaşma, Site’deki  tüm satın alma firmalarının iletişimine ulaşma haklarını elde eder. Adres ve iletişim bilgilerinin dışında herhangi bir ürün tanımı, çeşidi, yada slogan yayınlanamaz, adres bilgilerinin yayınlanma sırasının tayini sadece Aksesuar Portalı’na aittir. Firma abonesi bu tanımın dışında herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.3. Bronz Abone: Bir yıl boyunca sistemde kalma, kendi faaliyet gösterdiği yada kendi belirlediği bir bölümde 200 x 200 dpi, jpg formatında bir banner yayınlama, bannerindan kendi sitesine yada kendi istediği her hangi bir reklam sayfasına link verilme, Site’deki tüm Aksesuar firmalarının iletişimine ulaşma, Site’deki  tüm satın alma firmalarının iletişimine ulaşma haklarını elde eder. Bannerin yayınlanma sırasının tayini (karşılıklı belirlenen özel bir koşul içermediği takdirde) sadece Aksesuar Portalı’na aittir. Bronz Abone bu tanımın dışında herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.4. Gümüş Abone: Bir yıl boyunca sistemde kalma, Ana sayfada ve kendi faaliyet gösterdiği yada kendi belirlediği bir bölümde 200 x 200 dpi, jpg formatında bir banner yayınlama, bannerindan kendi sitesine yada kendi istediği her hangi bir reklam sayfasına link verilme, Site’deki tüm Aksesuar firmalarının iletişimine ulaşma, Site’deki  tüm satın alma firmalarının iletişimine ulaşma haklarını elde eder. Bannerin yayınlanma sırasının tayini (karşılıklı belirlenen özel bir koşul içermediği takdirde) sadece Aksesuar Portalı’na aittir. Gümüş Abone bu tanımın dışında herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.5. Altın Abone: Bir yıl boyunca sistemde kalma, Ana sayfa dahil tüm bölümlerde 200 x 200 dpi, jpg formatında bir banner yayınlama, bannerinlarından kendi sitesine yada kendi istediği her hangi bir reklam sayfasına link verilme, Site’deki tüm Aksesuar firmalarının iletişimine ulaşma, Site’deki  tüm satın alma firmalarının iletişimine ulaşma haklarını elde eder. Bannerların yayınlanma sırasının tayini (karşılıklı belirlenen özel bir koşul içermediği takdirde) sadece Aksesuar Portalı’na aittir. Altın Abone bu tanımın dışında herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.6. Platinum Abone: Bir ay boyunca sistemde kalma, Giriş sayfasında 5 sn. boyunca ekran boyutunun en fazla 1/6 büyüklüğünde modal yayınlama, modalından kendi sitesine yada kendi istediği her hangi bir reklam sayfasına link verilme, Site’deki tüm Aksesuar firmalarının iletişimine ulaşma, Site’deki tüm satın alma firmalarının iletişimine ulaşma haklarını elde eder. Platinum Abone bu tanımın dışında herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Aksesuar Portalı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Aksesuar Portalı, Site'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve firma profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Aksesuar Portalı bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. aboneler, Aksesuar Portalı’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Aksesuar Portalı l tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde bizzat Aksesuar Portalı tarafından yapılabilir. Aksesuar Portalı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen abonelerin kendilerine aittir.
5.2 Aksesuar Portalı, Site'de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.3 Aksesuar Portalı, abone tarafından abone kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, firma profillerini ve firma profiline veya ilana eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir.
5.4 Aksesuar Portalı, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veya Aksesuar Portalı tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Aksesuar Portalı bu mesaj ve içeriği giren aboneye herhangi bir ihbar yapmadan aboneliğe son verebilir.
5.5 Aksesuar Portalı, teknik sorunlar nedeniyle Site'nin yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı abonenin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.
5.6 Site'de yayınlanan ve Firma profillerinde veya ilanlarında yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Aksesuar Portalı’n izni olmadan diğer internet siteninde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site'de yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
5.7 Siteler içerisinde, yalnızca Aksesuar Portalı tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Aksesuar Portalı kontrolünde olmayan bir takım web sitenine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web siteninden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Aksesuar Portalı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.8 Aksesuar Portalı , Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Aksesuar Portalı tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Aksesuar Portalı tarafından ilgili Hizmetler'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur ve yürürlüğe girer.
5.9 Aksesuar Portalı, dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, ücretsiz hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan üye ve abonelere de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.
5.10 Aksesuar Portalı, abonelik esnasında ya da başka herhangi bir aşamada aldığı onay kapsamında, abonelere e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari ileti gönderimi yapabilir. Abone kendisine ticari ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, bunu mail yoluyla info@aksesuarportali.com mail adresine bildirebilir.

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Abone’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; abonenin, abonelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Aksesuar Portalı, abonenin işbu Sözleşme'de belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, aboneliğe ve Hizmetler'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Abone fesih sebebiyle Aksesuar Portalı’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. Gizlilik Politikası

Aksesuar Portalı, Site'de abonelerle ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Beyanı kapsamında kullanabilir. Aksesuar Portalı, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Beyanı'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1 Siteler'in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle " Aksesuar Portalı’nın telif haklarına tabi çalışmalar" olarak anılacaktır) Aksesuar Portalı’na ait ve/veya Aksesuar Portalı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Aksesuar Portalı Hizmetleri'ni, Aksesuar Portalı l bilgilerini ve Aksesuar Portalı’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Aksesuar Portalı Hizmetler'ine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Aksesuar Portalı’ndan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Aksesuar Portalı’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9. Sözleşme Değişiklikleri 

Aksesuar Portalı, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Abonelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Aksesuar Portalı’nın Kayıtlarının Geçerliliği

Abone, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, Aksesuar Portalı’nın kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Aksesuar Portalı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aksesuar Portalı, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Aksesuar Portalı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aksesuar Portalı’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve Aksesuar Portalı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük

İşbu Sözleşme Abonenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Mesafeli Satış Anlaşması

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,

ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.

Ön Bilgiler

Madde 5 - Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,

c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,

d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,

e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,

f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,

g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,

h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,

ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,

j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması

Madde 6 - Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır.

Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar

Madde 7 - Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşmede;

a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,

d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,

e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,

f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,

g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

ı) Peşinat tutarı,

j) Ödeme planı,

k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

Cayma Hakkı

Madde 8 - Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü

Madde 9 - Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme

Madde 10 - Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Kapsam Dışı Sözleşmeler

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Banka, sigorta ile ilgili,

b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,

c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,

d) Açık arttırma yolu ile akdedilen,

e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,

f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren, sözleşmelere uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 12 - Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Warning: Undefined variable $cihazmodeli in /var/www/vhosts/aksesuarportali.com/httpdocs/alt.php on line 96